สาขาการจัดการภัยพิบัติ ร่วมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561 พร้อมบันทึกความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ

Read more