มรส.ผนึกกำลัง สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ส่งเสริม นศ. ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเร็วๆนี้ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผนึกกำลังเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนมากกว่า 60 คน จัดโครงการ “อบรมทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ต้ายภัยยาเสพติด” ส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ต่อยอดสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายพีระพงศ์ สวัสดิโกมล คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ

Read more